fussball trikots kaufenbilliga cykelbyxorropa ciclismo baratawielerkleding outletoutlet abbigliamento ciclismolevně cyklodresy BIKOS - E-shop - Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Hlavní stránka Obchodní podmínky

OBECNÉ
Kupující odesláním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje tyto Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztah mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito Obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.

OBJEDNÁVKA
Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy a po potvrzení objednávky je kupní smlouva uzavřena.

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY
Přijetí objednávky bude potvrzeno písemně na Vámi uvedený e-mail nebo na mobilní číslo. Firma BIKOS CZ s.r.o. si vyhrazuje právo objednávku prověřit či odmítnout.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY
Objednávku lze ze strany zákazníka zrušit písemně bez udání důvodu do doby potvrzení objednávky dodavatelem, firmou BIKOS CZ s.r.o.

DODACÍ PODMÍNKY A TERMÍN DODÁNÍ
Přepravcem zboží je firma BIKOS CZ s.r.o. Doba předání objednávky k přepravě je 1 až 7 dnů od potvrzení objednávky. Pokud termín dodání bude více než 7 dnů od potvrzení objednávky, bude zákazník předem informován o této skutečnosti e-mailem nebo telefonicky a bude mu sdělen skutečný termín přepravy.
V případě osobního odběru je zákazník povinen odebrat zboží do 3 dnů ode dne doručení výzvy k odběru zboží. V případě neodebrání zboží v termínu může firma BIKOS CZ s.r.o. od kupní smlouvy odstoupit, případně odeslat zboží zákazníkovi dobírkou na jeho náklady.

CENA ZBOŽÍ
Pokud není uvedeno jinak, jsou ceny bez DPH. Minimální celková cena objednávky realizované prostřednictvím e-shopu je 2000 Kč bez DPH.

BALNÉ, PŘEPRAVNÉ
Balné není účtováno.
Přepravné, v případě objednávky nad 2000 Kč bez DPH, není účtováno.

PLATBA ZA ZBOŽÍ
Uhradit objednávku je možno předem, převodem na účet prodávajícího nebo hotovostní platbou při osobním odběru zboží na provozovně.

VÝMĚNA ZBOŽÍ
Výměnu zboží lze předem dojednat telefonicky nebo e-mailem. Zboží nesmí být použito a ani nijak poškozeno vč. obalu a současně se zbožím je nutné předat originál dodacího listu a faktury nebo prodejky za hotové.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ
Zákazník má právo odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění. Pokud zákazník nebyl informován dle § 53 odst. 4 a 6 Občanského zákoníku, je lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění. Jsou-li informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a začíná běžet čtrnáctidenní lhůta.
Při vrácení zboží nesmí být zboží použito a ani nijak poškozeno vč. obalu . Dále je potřeba se zbožím předat i originál dodacího listu a faktury nebo prodejky za hotové. V případě vrácení zboží formou dobírky, bude přepravné odečteno od částky k vrácení. Peníze za zboží Vám pošleme obratem po splnění výše uvedených podmínek na Vámi sdělený bankovní účet nebo poštovní poukázkou.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMACE ZBOŽÍ
Firma BIKOS CZ s.r.o. poskytuje záruku na zboží dle § 620 Občanského zákoníku a § 430 Obchodního zákoníku není-li výrobcem či dovozcem stanovena delší záruční lhůta.
Firma BIKOS CZ s.r.o. informuje zákazníka o době průměrné statické životnosti výrobků. Životnost výrobku vymezuje „spotřební dobu“ výrobku, tedy dobu, během které dojde ke spotřebování výrobku. Pojem „životnost výrobku“ nelze zaměňovat s pojmem „záruční doba“, neboť v případě, kdy je výrobek spotřebován před uplynutím záruční doby, nemůže zákazník uplatňovat nároky z odpovědnosti za vady vyplývající ze záruky.
Záruka se vztahuje pouze na vady, které jsou způsobeny vadou materiálu nebo výrobní vadou, dále na zboží, které bylo řádně namontováno a provozováno v souladu s pokyny pro montáž a obsluhu. Firma BIKOS CZ s.r.o. nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktu, funkční vlastnosti a škody z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním, nesprávným použitím, nesprávným skladováním. Při reklamaci zboží je zákazník povinen předložit doklad o koupi reklamovaného zboží a specifikovat vadu. Zákazník je povinen při převzetí zboží od přepravce překontrolovat nedošlo-li k poškození či otevření zásilky, a to za přítomnosti přepravce. Při zjištění poškození či otevření zásilky má zákazník právo odmítnout převzetí zásilky a musí být s přepravcem sepsán reklamační protokol. Vadu zboží je nutno reklamovat ihned po zjištění závady písemnou formou a bez zbytečného odkladu. Reklamace bude vyřízena v co nejkratším termínu, vždy však bude vyřízena v zákonem stanovené lhůtě 30 dnů.

OCHRANA OSOBNÍCH DAT ZÁKAZNÍKA
Osobní data (jméno a příjmení, adresa, telefon, e-mail, firma), která jsou nutná pro vyřízení objednávky, jsou firmou BIKOS CZ s.r.o. považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití. Tyto údaje nebudou firmou BIKOS CZ s.r.o. sděleny či předány třetí osobě. Zákazník souhlasí s tím, aby předané údaje firmě BIKOS CZ s.r.o. byly dále zpracovány a uchovány v elektronické i jiné podobě, včetně zpracování těch, které mají povahu osobních údajů, jako správcem či provozovatelem ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas zákazníka je poskytován na dobu do odvolání. Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné a zákazník má právo k přístupu k nim a provést jejich úpravu, doplnění či opravu. Při porušení zákona č.101/2000 Sb. firmou BIKOS CZ s.r.o. má zákazník právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících dle § 11 a § 21 tohoto zákona. Zákazník souhlasí ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb. s tím, že mu budou firmou BIKOS CZ s.r.o. zasílána nevyžádaná obchodní sdělení na jeho adresu nebo na e-mail, případně bude kontaktován nevyžádaným directmailem obsahujícím obchodní sdělení.

Navštivte a vyzkoušejte náš nový E-shop společnosti BIKOS CZ s.r.o. Naleznete zde celý sortiment pro podnikatele.

V e-shopu mohou nakupovat pouze podnikatelé s platnou registrací.

 

B2B E-shop